Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022

( Cập nhật lúc: 07/04/2022  )

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH - UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 54/KH-BCĐ138 ngày 25/02/2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022;

Ngày 14/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2022, mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; giảm nguy cơ bị mua bán và tăng cường kỹ năng phòng tránh bị mua bán trở lại; nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo sự bình đẳng và tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng. Kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tăng cường các hoạt động truyền thông.

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

3. Củng cố, phát triển hệ thống các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân.

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội; giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

6. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiếm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân.

 7. Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

 

Tác giả:  Thu Hường
Nguồn: 
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang