Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã

( Cập nhật lúc: 30/11/2020  )

        Ngày 27-28/11/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã theo kế hoạch số 2337/KH-LĐTBXH ngày 24/11/2020 của Giám đốc Sở.

         Lớp tập huấn gồm có 25 tình nguyện viên tham gia, đồng chí Nguyễn Xuân Mạnh - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội trực tiếp làm báo cáo viên cùng trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn. Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng thực tế hoạt động cho các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ của đội tình nguyện và tình nguyện viên các  kiến thức cơ bản về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và mua bán người./

Tác giả:  Xuân Mạnh
Nguồn: 
Sign In