Skip Ribbon Commands
Skip to main content


TUYÊN TRUYỀN CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM

Xem tiếp


Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Xem tiếp


CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐANG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG XEM CHIẾU PHIM KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 – 30/4/2021

Xem tiếp


tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Xem tiếp


Lễ phát động Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2021

Xem tiếp


Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 công chức thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Vị trí tiếp nhận: Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội: Quản lý nhà nước về công tác Giảm nghèo.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem tiếp


Đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone

Xem tiếp


Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính

Xem tiếp


Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương Binh và Xã hội năm 2021.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In