Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Xem tiếp


Thông báo số 2387/TB-LĐTBXH ngày 20/12/2018 về kết quả họp xét thi đua khen thưởng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2018.

Xem tiếp


Ngày 12/12 Công đoàn Văn phòng Sở phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức khám bệnh định kỳ cho công chức, người lao động.

Xem tiếp


Ngày 9/9/2018 Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Đoàn thanh niên xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) là đơn vị kết nghĩa tổ chức xây dựng công trình thanh niên tại thôn Khuổi Duộc.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In