Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX.

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến để Sở tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện. Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 theo địa chỉ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn – Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In