Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 1110/UBND – VXNV về việc trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo lại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp  đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20  tháng  5  năm 2019 theo địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn - Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo đăng tải Clip hướng dẫn nhập liệu của Cục Trẻ em (06/05/2019)

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 7/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. (06/05/2019)

Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO (29/03/2019)

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp(11/03/2019)

Quyết định công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018(28/02/2019)

Thông báo về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành lao động năm2019(28/02/2019)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019(15/02/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Quyết định về thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công cơ quan Văn phòng sở(31/01/2019)

Sign In