Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/05/2019  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 1110/UBND – VXNV về việc trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo lại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành về mức hỗ trợ và các khoản đóng góp  đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20  tháng  5  năm 2019 theo địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn - Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo đăng tải Clip hướng dẫn nhập liệu của Cục Trẻ em (06/05/2019)

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 7/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. (06/05/2019)

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp(11/03/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân(23/01/2019)

Thông báo kế hoạch và lịch tiếp công dân năm 2019(08/01/2019)

Thông báo kết quả họp xét thi đua khen thưởng năm 2018(20/12/2018)

Thông báo số 2243/TB-HĐSKKN ngày 11/12/2018 về kết quả đề tài xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2018(12/12/2018)

Kế hoạch số 1794/KH-LĐTBXH ngày 28/9/2018 về Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018(30/09/2018)

Sign In