Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/01/2019  )

Kế hoạch số 2449/KH-LĐTBXH ngày 28/12/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 gồm 7 nhệm vụ lớn và 34 chỉ tiêu, nhệm vụ chi tiết

Xem chi tiết nội dung tại đây./.

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 
Sign In