Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

( Cập nhật lúc: 15/02/2019  )

Kế hoạch số 242/KH-LĐTBXH ngày 30/01/2019

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  adminld
Nguồn: 
Sign In