Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát và đánh giá TTHC năm 2019

( Cập nhật lúc: 02/01/2019  )

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 24/12/2018  về  ban hành kế hoạc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Quyết định số 2247/Đ-UBND ngày 25/12/2018 về ban hành kế hoạch rà soát, dánh giá thủ tục hành chính năm 2019.

Nội dung Quyết định số 2233 xem tại đây./.

Nội dung Quyết địn số 2247 xem tại đây./.

Tác giả:  adminld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo kết quả họp xét thi đua khen thưởng năm 2018(20/12/2018)

Thông báo số 2243/TB-HĐSKKN ngày 11/12/2018 về kết quả đề tài xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2018(12/12/2018)

Kế hoạch số 1794/KH-LĐTBXH ngày 28/9/2018 về Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018(30/09/2018)

Kế hoạch số 1659/KH-LĐTBXH ngày 11/9/2018 về việc kiểm tra công tác nội chính, cải cách hành chính năm 2018 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở(11/09/2018)

Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động - thương binh và xã hội đến năm 2020(20/08/2018)

Xin ý kiến về dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (18/07/2018)

Kế hoạch số 1196/KH-LĐTBXH ngày 5/7/2018 về phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019(09/07/2018)

Kế hoạch số 1123/KH-LĐTBXH ngày 27/6/2018 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018(29/06/2018)

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách kinh phí dành cho công tác tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.(20/06/2018)

Thông báo số 94/TB-UBND ngày 5/6/2018(11/06/2018)

Sign In