Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 460/QĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2017 về phân cấp thẩm quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị viên chức

( Cập nhật lúc: 11/05/2018  )

Nội dung chi tiết

 

Xem tại đây.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 588/KH-LĐTBXH ngày 13/4/2018 về việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018(16/04/2018)

Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2017 về phân cấp quản lý viên chức, NLĐ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH(19/03/2018)

Kế hoạch số 300a/KH-LĐTBXH ngày 28/02/2018 về việc nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018 (chỉ số PAPI).(02/03/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 28/02/208 về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(02/03/2018)

Thông báo số 318/TB-LĐTBXH về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018(28/02/2018)

Quyết định 109/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018(01/02/2018)

Quyết định số 104/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(29/01/2018)

Quyết định số 103/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 về ban hành quy chế làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(29/01/2018)

Quyết định số 104a/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2018 của Giám đốc Sở về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan(29/01/2018)

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018(26/01/2018)

Sign In