Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )

Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

Để dự thảo Nghị quyết được phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến để Sở xem xét tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện. Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 theo địa chỉ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn – Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In