Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )

Thực hiện Văn bản số 579/UBND-THVX ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

Để dự thảo Nghị quyết được phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến để Sở xem xét tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện. Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 02 năm 2019 theo địa chỉ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn – Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Thông báo kết quả họp xét thi đua khen thưởng năm 2018(20/12/2018)

Thông báo số 2243/TB-HĐSKKN ngày 11/12/2018 về kết quả đề tài xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2018(12/12/2018)

Kế hoạch số 1794/KH-LĐTBXH ngày 28/9/2018 về Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018(30/09/2018)

Kế hoạch số 1659/KH-LĐTBXH ngày 11/9/2018 về việc kiểm tra công tác nội chính, cải cách hành chính năm 2018 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở(11/09/2018)

Chỉ thị số 02/CT-LĐTBXH ngày 10/8/2018 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành lao động - thương binh và xã hội đến năm 2020(20/08/2018)

Xin ý kiến về dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (18/07/2018)

Kế hoạch số 1196/KH-LĐTBXH ngày 5/7/2018 về phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019(09/07/2018)

Kế hoạch số 1123/KH-LĐTBXH ngày 27/6/2018 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018(29/06/2018)

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách kinh phí dành cho công tác tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.(20/06/2018)

Sign In