Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kế hoạch và lịch tiếp công dân năm 2019

( Cập nhật lúc: 08/01/2019  )

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch số 40/KH-LĐTBXH ngày 7/01/2019 và thông báo số 41/TB-LĐTBXH ngày 7/01/2019 về lịch tiếp công dân năm 2019.

 Nội dung chi tiết xem tại đây.

1. Kế hoạch số 40

2. Thông báo số 41

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 
Sign In