Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuê thiết bị, âm thanh loa đài, bàn ghế, khung rạp, phương tiện vận chuyển phục vụ phiên giao dịch việc làm năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm

( Cập nhật lúc: 03/07/2019  )

Bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Phùng Chí kiên, thành Phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại/fax/email: 02093 871363

Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo kết quả chỉ định thầu đơn vị cho thuê thiết bị, âm thanh loa đài, bàn ghế, khung rạp, phương tiện vận chuyển phục vụ phiên giao dịch việc làm năm 2019, với nội dung sau:

- Tên dự án: Tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2019

- Tên gói thầu:   thuê thiết bị, âm thanh loa đài, bàn ghế, khung rạp, phương tiện vận chuyển phục vụ phiên giao dịch việc làm năm 2019

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

- Giá gói thầu  ( 1.000,đ): 86.400

- Nhà thầu trúng thầu:  Cơ sở in Đức Xuân- Dương Thị Kim Dung

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

-  Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

- Quyết định phê duyệt: QĐ số 51/QĐ-DVVL ngày 2/7/2019 (xem chi tiết tại đây)

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu in thông tin quảng cáo phục vụ phiên giao dịch việc làm năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.(28/06/2019)

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.(05/06/2019)

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (09/05/2019)

Thông báo đăng tải Clip hướng dẫn nhập liệu của Cục Trẻ em (06/05/2019)

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 7/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. (06/05/2019)

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp(11/03/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ đối với nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện tỉnh Bắc Kạn(01/02/2019)

Thông báo về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân(23/01/2019)

Thông báo kế hoạch và lịch tiếp công dân năm 2019(08/01/2019)

Sign In