Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

( Cập nhật lúc: 18/01/2019  )

Thông báo số 110/TB-LĐTBXH ngày 15/01/2019

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  admimld
Nguồn: 
Sign In