Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

( Cập nhật lúc: 05/06/2019  )

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, nội chính, cải cách hành chính năm 2019 (04/06/2019)

Quyết định công bố quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC về: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(10/05/2019)

Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (09/05/2019)

Thông báo đăng tải Clip hướng dẫn nhập liệu của Cục Trẻ em (06/05/2019)

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 7/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. (06/05/2019)

Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO (29/03/2019)

Thông báo Đề cương thực hiện Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp(11/03/2019)

Quyết định công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018(28/02/2019)

Thông báo về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội ngành lao động năm2019(28/02/2019)

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019(15/02/2019)

Sign In