Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến về dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

( Cập nhật lúc: 18/07/2018  )

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là con em dân tộc thiểu số sống ở các huyện 30 a và các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Nội dung Dự thảo xem tại đây./.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kế hoạch số 1196/KH-LĐTBXH ngày 5/7/2018 về phát triển lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019(09/07/2018)

Kế hoạch số 1123/KH-LĐTBXH ngày 27/6/2018 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018(29/06/2018)

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách kinh phí dành cho công tác tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.(20/06/2018)

Thông báo số 94/TB-UBND ngày 5/6/2018(11/06/2018)

Quyết định số 660/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2018 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018(26/05/2018)

Quyết định số 460/QĐ-LĐTBXH ngày 09/5/2017 về phân cấp thẩm quyền thẩm định tiêu chuẩn chính trị viên chức(11/05/2018)

Kế hoạch số 588/KH-LĐTBXH ngày 13/4/2018 về việc duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2018(16/04/2018)

Quyết định số 229/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2017 về phân cấp quản lý viên chức, NLĐ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐTBXH(19/03/2018)

Kế hoạch số 300a/KH-LĐTBXH ngày 28/02/2018 về việc nâng cao hiệu quả chỉ số quản trị và hành chính công năm 2018 (chỉ số PAPI).(02/03/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 28/02/208 về việc công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố(02/03/2018)

Sign In