Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

( Cập nhật lúc: 25/03/2021  )

 Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức chi tiết xem tại đây

Tác giả:  Tiến Tú
Nguồn: 
Sign In