Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

( Cập nhật lúc: 01/09/2023  )

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phát động hưởng ứng đã được các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương hưởng ứng tạo được sức lan toả và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, triển khai tuyên truyền đưa các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường vào cuộc sống dân sinh...
Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 là “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau:

1. Phát động các phong trào như ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại đơn vị... Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường như thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

3. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 và Kế hoạch số 785/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

4. Để tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 các đơn vị có thể truy cập wedsite: www.tnmt.backan.gov.vn hoặc địa chỉ http://www.monre.gov.vn; https://monrenews.gov.vn/.

Khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023:
1. Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế.
2. Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế.
3. Trổng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
4.  Hãy giữ gìn vệ sinh chung nói không với xả rác bừa bãi.
5.  Từ chối sử dụng túi nilon khó phân hủy lad hành động thiết thực bảo vệ môi trường./.

Tác giả: 
Nguồn:  Sở Tài nguyên và Môi trường
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang