Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh bạ điện thoại ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

( Cập nhật lúc: 08/04/2016  )
Sau khi cập nhật và thống kê lại danh sách cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Ban biên tập công bố bản chính Danh bạ ngành năm 2016.
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In