Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 186/KH-TBTT ngày 5/4/2019 về việc tổ chức các hoạt động văn văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

Xem tiếp


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; TRƯỞNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC UBND HUYỆN, THÀNH PHỐ

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Xem tiếp

123456
Sign In