Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Xem tiếp


tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Xem tiếp


Thông báo Về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 công chức thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 2. Vị trí tiếp nhận: Chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội: Quản lý nhà nước về công tác Giảm nghèo.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBBC ngày 25/02/2021 của Uỷ ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem tiếp


Đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone

Xem tiếp


Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương Binh và Xã hội năm 2021.

Xem tiếp


Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Xem tiếp


Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V

Xem tiếp


Thực hiện chương trình công tác xã hội “ Ngày chủ nhật yêu thương” tổ chức định kỳ hàng tháng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của đoàn thiện nguyện Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bệnh viện tim Hà Nội với các đơn vị tài trợ : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nhóm Kết nối yêu thương, Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng AMECC, Hiệp hội Bia rượu và nước giải khát Việt Nam đã được tổ chức tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn vào ngày 31/05/2020 .

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In