Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020

( Cập nhật lúc: 07/03/2018  )

Nội dung chi tiết Xem tại đây

biểu mẫu xem tại đây

 

 

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ (10/02/2018)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(12/01/2018)

Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(06/01/2018)

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn(25/11/2017)

Quyết định 2259/QĐ-LĐTBXH ngày 02/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. (06/11/2017)

Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2017(28/06/2017)

Tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng ngày 30/4 và 1/5.(03/05/2017)

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/03/2017)

Công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Bắc Kạn.(15/03/2017)

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 24/01/207(30/01/2017)

Sign In