Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 2259/QĐ-LĐTBXH ngày 02/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

( Cập nhật lúc: 06/11/2017  )

Nội dung chi tiết

 

Xem tại đây

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In