Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

( Cập nhật lúc: 30/05/2019  )

     Gồm 2 quyết định sau:

 1. Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 4/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chi tiết tại bản đính kèm. ( Nội dung chi tiết theo Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày 4/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể xem tại đây )

 2. Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Chi tiết tại bản đính kèm. ( Nội dung chi tiết theo Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể xem tại đây: QĐ số 632, QĐ số 636 )

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.(08/04/2019)

Thông báo về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019(08/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội 2019(01/02/2019)

Thông báo về thông tin giao dịch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(04/01/2019)

Xin đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật(03/01/2019)

Thông báo số 1700/TB-LĐTBXH ngày 14/9/2018 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(14/09/2018)

Thông báo thủ tục hành chính mới được công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018(25/06/2018)

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018(05/06/2018)

Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan thành viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh(23/03/2018)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020(07/03/2018)

Sign In