Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

( Cập nhật lúc: 08/04/2021  )
tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 03/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch số 298/KH-LĐTBXH ngày ngày 01/3/2021 về  tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

Theo công văn số : 457 /STTTT-TTBCXB của Sở Thôn tin truyền thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ban giám đốc sở đề nghị  toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị  thực hiện nghiên cứu tài liệu tuyền truyền và thực hiện tuyên truyền các nội dung trong tài liệu về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. chi tiết tài liệu tuyên truyền  xem tại đây

Tác giả:  Tiến Tú
Nguồn: 
Sign In