Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/11/2017  )

          Ngày 24/11/2017 Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn ban hành thông báo số 1751/TB- LĐTBXH về danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn

            Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In