Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương Binh và Xã hội năm 2021.

( Cập nhật lúc: 07/01/2021  )
Thông báo lịch tiếp công dân và Kế hoạch tiếp công dân của sở Lao động -Thương Binh và Xã hội năm 2021.

 Thông báo lịch tiếp công dân của sở lao động - Thương binh và xã hội chi tiết tại đây

Kế hoạch tiếp công dân chi tiết tại đây

 

Tác giả:  Ngân Hà
Nguồn: 
Sign In