Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 06/01/2018  )

Nội dung chi tiết

 

Xem tại đây

Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In