Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thủ tục hành chính mới được công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018

( Cập nhật lúc: 25/06/2018  )

Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1009/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Quyết định 1009/QĐ-UBND xem tại đây

- Nội dung lĩnh vực bảo trợ xã hội 1;

- Nội dung lĩnh vực bảo trợ xã hội 2;

- Nội dung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

- Nội dung lĩnh vực lao động việc làm;

- Nội dung lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018(05/06/2018)

Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan thành viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh(23/03/2018)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020(07/03/2018)

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ (10/02/2018)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(12/01/2018)

Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(06/01/2018)

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn(25/11/2017)

Quyết định 2259/QĐ-LĐTBXH ngày 02/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. (06/11/2017)

Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2017(28/06/2017)

Tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng ngày 30/4 và 1/5.(03/05/2017)

Sign In