Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

( Cập nhật lúc: 08/04/2019  )

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 186/KH-TBTT ngày 5/4/2019 về việc tổ chức các hoạt động văn văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

     Bao gồm các hoạt động tại Hồ Ba Bể:

- Giới thiệu đặc trưng miền đất, lịch sử, con người, bản sắc văn hóa của tỉnh Bắc Kạn;

- Tổ chức các tour, tuyến, điểm, sản phẩm du lịch, tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Kạn;

- Giới thiệu về ẩm thực Bắc Kạn;

- Giới thiệu các sản phẩm, nông sản đặc sản (hoa phong lan và các sản phẩm OCOP);

Bắt đầu từ ngày 05 tháng 4 năm 2019 đến khi kết thúc sự kiện. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để mọi tổ chức, cá nhân biết và tham gia các hoạt động văn hóa, ẩm thực nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 01/5 năm 2019.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội 2019(01/02/2019)

Thông báo về thông tin giao dịch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(04/01/2019)

Xin đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật(03/01/2019)

Thông báo số 1700/TB-LĐTBXH ngày 14/9/2018 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(14/09/2018)

Thông báo thủ tục hành chính mới được công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018(25/06/2018)

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018(05/06/2018)

Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan thành viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh(23/03/2018)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020(07/03/2018)

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ (10/02/2018)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(12/01/2018)

Sign In