Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật Việt Nam

( Cập nhật lúc: 17/11/2016  )
Ngày 16/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật Việt Nam cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức ngành.

      Tham dự hội nghị có đồng chí Văn Phúc Thụ - Giám đốc Sở, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng sở. Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Giám đốc nhấn mạnh ý nghĩa của việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời yêu cầu tất cả cán bộ, công chức viên chức toàn đơn vị tích cực tìm hiểu, nghiên cứu luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới nhiệm vụ trọng tâm của ngành đảm bảo tham mưu công việc đúng luật, đúng quy định.

      Tại Hội nghị các báo cáo viên đã triển khai, phổ biến những điểm mới của  Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức hành chính địa phương và Luật ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật tới tất cả các cán bộ, công chức viên chức./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In