Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

( Cập nhật lúc: 22/06/2016  )
Ngày 21/6/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức cho toàn thể cán bộ công chức, cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh(TBK).

 

Đồng chí Nguyễn Tiến Cương -  Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở chủ trì việc học tập tại đơn vị. Nội dung Nghị quyết do Đồng chí Mai Văn Ninh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp trình bày tại hội trường Các ban đảng tỉnh ủy, gồm: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó nêu bật những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII so với Nghị quyết Đại hội XI tập trung vào 6 nội dung trọng tâm.

Kết thúc buổi học tập, đồng chí Nguyễn Tiến Cương đã yêu cầu các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch về nhận thức của bản thân đối với những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội XII của Đảng gửi Chi bộ trong ngày 24/6 để tổng hợp, đánh giá và báo cáo Đảng bộ đúng thời gian quy định./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 
Sign In