Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội 2019

( Cập nhật lúc: 01/02/2019  )

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019

nội dung chi tiết xem tại đây./.

Tác giả:  adminld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo về thông tin giao dịch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(04/01/2019)

Xin đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật(03/01/2019)

Thông báo số 1700/TB-LĐTBXH ngày 14/9/2018 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(14/09/2018)

Thông báo thủ tục hành chính mới được công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018(25/06/2018)

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018(05/06/2018)

Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan thành viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh(23/03/2018)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020(07/03/2018)

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ (10/02/2018)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(12/01/2018)

Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(06/01/2018)

Sign In