Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật

( Cập nhật lúc: 03/01/2019  )

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7305/UBND-THVX ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành về thí điểm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề nội trú là Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hộ khẩu thường trú tại các huyện 30a và các thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để dự thảo Nghị quyết được phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành, các địa phương. Nội dung cụ thể (xem tại văn bản đính kèm)./.

Tác giả:  N.Tú
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo số 1700/TB-LĐTBXH ngày 14/9/2018 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4(14/09/2018)

Thông báo thủ tục hành chính mới được công bố của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 19/6/2018(25/06/2018)

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/5/2018(05/06/2018)

Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định phân công trách nhiệm cho các cơ quan thành viên thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động tỉnh(23/03/2018)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Việc làm và An toàn lao động tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020(07/03/2018)

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ (10/02/2018)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018(12/01/2018)

Thông báo số 24/TB-LĐTBXH ngày 04/01/2018 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.(06/01/2018)

Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Kạn(25/11/2017)

Quyết định 2259/QĐ-LĐTBXH ngày 02/11/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. (06/11/2017)

Sign In