Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In