Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH   ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In