Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In