Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư số 21/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi (tải về)  

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In