Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In