Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh

Xem tiếp


Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội; mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Hướng dẫn chuyển mức và hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

Xem tiếp


Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xem tiếp


Nghị định Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xem tiếp


Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Xem tiếp

123
Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Hà Thị Liễu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang