Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1478/QĐ-UBND, ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 21/09/2016  )
Xem nội dung chi tiết
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In