Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015

( Cập nhật lúc: 30/11/2015  )
Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Tác giả:  N.Tú
Nguồn:  VP
Sign In