Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em

( Cập nhật lúc: 11/12/2012  )

Thông tư sô 22/2010/TT- LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận  xã, phường phù hợp với trẻ em (Tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In