Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1648/QĐ-UBND,ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

( Cập nhật lúc: 24/10/2016  )
Ngày 19/10/2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký Quyết định ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.
Tác giả:  admin
Nguồn: 
Sign In