Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2018

( Cập nhật lúc: 15/07/2018  )

Nội dung chi tiết

 

Xem tại đây.

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ(13/12/2012)

Thông tư quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trưởng Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc Trung tâm dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề(13/12/2012)

Thông tư hướng dẫn xếp hạng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề công lập(13/12/2012)

Quyết định về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề(13/12/2012)

Quyết định ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề(13/12/2012)

Quyết định ban hành quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề(13/12/2012)

Sign In