Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Quyết định số 48/QĐ-TCGDNN ngày 10/02/2022 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp

( Cập nhật lúc: 15/02/2022  )

Quyết định số 48/QĐ-TCGDNN ngày 10/02/2022 của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2021

Nội dung xem tại đây

Tác giả:  adminsld
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2018(15/07/2018)

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo quyết định số 1956/QĐ- TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ(13/12/2012)

Thông tư quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trưởng Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc Trung tâm dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề(13/12/2012)

Thông tư ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề(13/12/2012)

Thông tư hướng dẫn xếp hạng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề công lập(13/12/2012)

Quyết định về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề(13/12/2012)

Quyết định ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề(13/12/2012)

Sign In


Cổng TTĐT Bắc Kạn - Sở Lao động Thương binh & Xã hội

Trưởng Ban Biên tập: Đồng Văn Lưu Giám đốc Sở.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209.3870.537 - Email: soldtbxh@backan.gov.vn

Giấy phép số 01-GP/TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 31/01/2018.

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang