Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 28/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2256/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19/10/2016, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng ký Quyết định ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Xem tiếp


Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Xem tiếp


Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In