Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2256/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Xem tiếp

123
Sign In