Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/03/2018  )

Nội dung chi tiết

 

Xem tại đây

Tác giả:  admin
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định số 2256/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(05/01/2018)

Thông tư liên tịch số138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 16/12/2015(28/01/2016)

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT(13/12/2012)

Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH(13/12/2012)

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH(13/12/2012)

Nghị định 52/2011/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngNghị định 52/2011/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng(12/12/2012)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ(12/12/2012)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách(12/12/2012)

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng(12/12/2012)

Quyết định Về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước(12/12/2012)

Sign In