Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 16/12/2015

( Cập nhật lúc: 28/01/2016  )
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Tác giả:  N.Tú
Nguồn:  VP

Tin bài mới:


Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT(13/12/2012)

Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH(13/12/2012)

Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH(13/12/2012)

Nghị định 52/2011/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạngNghị định 52/2011/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng(12/12/2012)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ(12/12/2012)

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách(12/12/2012)

Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng(12/12/2012)

Quyết định Về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước(12/12/2012)

Pháp lênh Ưu đãi người có công với cách mạng(12/12/2012)

Nghị định Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng(12/12/2012)

Sign In