Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In