Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA

( Cập nhật lúc: 13/12/2012  )

Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Công an: Quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (tải về)

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In